top of page
Belvárosi Tanoda.png

Pedagógiai módszertan

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium pedagógiai módszertanát úgy alakítottuk ki, hogy azok diákjaink egyedi igényeit szolgálják, miközben egy fenntartható, szerethető, nyitott közösséget hoznak létre iskolánkban.

Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium egyedi pedagógiai rendszerének vizsgálata.

Ha érdekel iskolánk pedagógiai módszertana, töltsd le a 2019-ben készült kutatási jelentést!

Belvárosi Tanoda: az egyik legrégebbi és legmodernebb alternatív gimnázium.

Pedagógiai munka a Belvárosi Tanodában. Új Pedagógiai Szemle 71. évfolyam (2021), 

11-12. szám. Kattints a gombra és olvasd el a cikksorozat első részét!

Személyre szabott tanulási program

Ezt a diákkal közösen készítjük el, és szükség szerint alakítjuk a siker érdekében.

Kurzusrendszer, kreditrendszer

A tananyagot évfolyami bontás helyett tematikus kurzusokba rendezzük, és kreditrendszer segíti az előrehaladást. 

Projektek

A tananyag egy részét a diákok projektmódszerrel dolgozzák fel, ami a kulcskompetenciák széleskörű fejlesztését is segíti.

Mentorrendszer

Diákjaink iskolai - és ha szükséges személyes - életét az általa választott mentor, segítő pár segíti. Együtt készítik el a diák aktuális órarendjét, vizsgabeosztását. Időről időre közösen értékelik előrehaladását és ezek alapján szükség szerint alakítják tanulási programját.

Partneri viszony

A siker legfőbb titka, ha a diák maga akarja a változást, a tanulást, ha életének ő az irányítója. Mi partnerei vagyunk céljai elérésében. Minden őt érintő ügyet vele közösen beszélünk meg, az ő igényeit szem előtt tartva alakítunk.

Évfolyamok helyett tanulócsoportok

Ezeket harmadévente újragondoljuk, hogy mindenki a neki leginkább megfelelő csoportban tanulhasson. 

Vizsgarendszer

A kurzusok többsége a harmadév végén vizsgával zárul, ami segít megszerezni az érettségihez szükséges vizsgarutint, és csökkenti a mindennapi számonkéréstől való stresszt.

Összetett értékelési rendszer

Minden harmadévet értékelő beszélgetéssel zárunk, ahol nagy hangsúlyt kap az önértékelés. Ez alapján tervezzük meg a következő időszakot, így a diákoknak nagy szerepük van saját tanulási folyamatuk irányításában. A tanulmányi teljesítményt %-ban értékeljük. Nincs bukás, a nem sikerült vizsga ismételhető.

Stábműködés - Esetmegbeszélő stáb

Munkánk sok szintjére az együttműködés jellemző. Az iskolát a stáb működteti, ahol törekszünk minden kérdésben konszenzusra jutni. A mentorok munkáját heti rendszerességű esetmegbeszélő megbeszélés segíti.

Közösségi lét, kommunikáció

Kis iskolánk közösségében nyíltan kommunikálunk, és a diákokat is igyekszünk erre biztatni. Ennek színtere a heti rendszerességű diákstáb, ahol minden diák, tanár, munkatárs részt vesz, és megbeszéljük aktuális közös ügyeinket.

Mindezek alkalmazását az EMMI által kiadott egyedi eltérési engedélyünk teszi lehetővé.

Vélemények

Belvárosi Tanoda.png
52.png

„Hát, hogyha odafigyelsz, és meg akarod tanulni, akkor meglehet. Ha nem figyelsz oda, akkor persze nem lehet. Tőled függ, hogy meg lehet-e tanulni. A tanártól is függ persze. De eddig itt csak olyan tanárokkal találkoztam, akik úgy adják elő a tananyagot, hogy aki meg akarja tanulni, az  megtanulja.”

bottom of page