top of page

Kurzusok

8.png

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban évtizedek óta használjuk a problémaalapú oktatás eszközeit. Tapasztalataink, valamint a hazai és nemzetközi oktatáskutatás eredményei szerint a tudásszerzésben korábban uralkodó egyirányú, befogadó jellegű tanulás mellett jelentős hangsúlyt kell kapjon a tevékenykedtető, felfedeztető, élményalapú, problémaalapú tanulás.

 

Úgy látjuk, hogy ezek beemelése az oktatási folyamatba nem pusztán módszerválasztás kérdése. Ez a megközelítés olyan készségeket, képességeket fejleszt, amelyek részei az Európai Tanács által megfogalmazott kulcskompetenciáknak, és ez által felkészíti a fiatalokat az egész életen át tartó tanulásra.

A problémaalapú tanulás során a tanár egy problémát, kérdést, témát állít a középpontba, amelyet a csoport projektmódszerrel feldolgoz. A témát, a megfogalmazott problémát a diákok különböző szempontok szerint körbejárják, kutatják, mélységeire hatolnak, a tapasztalataikat,  eredményeiket szintetizálják, és végül bemutatható produktummá alakítják. A munka során a csoportvezető tanár a diákok aktivitására épít.

 

Már a téma megválasztásában, kijelölésében, szűkítésében szerepe van a csoportnak. Mindenkinek vannak egyéni vállalásai és kooperációt igénylő feladatai. A diákok projektmunkájának része a feladatvállalás, tervkészítés, munkavégzés, munkanapló készítés, prezentáció előkészítése, prezentáció, közös és egyéni értékelés. A prezentáció az iskolai közösség számára készül, és a projekt zárásaként iskolai rendezvényen bemutatásra kerül.

bottom of page