top of page
belvarosi-tanoda-gimnazium-header.png

Kreatív kurzusaink

Művészeti kurzusaink a kreativitás fejlesztésén túl a fiatalokat abban is segítik, hogy fontos problémákra új megoldásokat találjanak, csapatban gondolkodjanak, illetve hogy határidőre tudjanak elvégezni projekteket. Ezen kívül művészeti foglalkozások izgalmasak és nagyon jó hangulatúak is!

 

Az itt bemutatott pár kurzus nem fedi le az összes foglalkozásunkat, csupán kedvcsinálóként szolgálnak. Nézegesd meg őket!

belvarosi-tanoda-atirat.webp

Átirat

Újragondolt valóság.

Projektvezetők: Makra Laura, Gerhard Kata

Ezen művészeti projekt célja a minket körülvevő vizuális ingerek és jelentéstartalmak, műalkotások absztrahálása, illetve akár saját személyünk újraértelmezése szubjektív és formai átiratok mentén.

Az alkalmak során jellemző a művészeti ágak és technikák közötti átjárhatóság, cél az alkotás örömének megélése és annak perszonalizálása.

Az egyéni és csoportmunkák során elkészült alkotásokat (festmény, gesztusképek, fotók, átiratok stb.) egy bemutatóval egybekötött kiállításon teszik elérhetővé a résztvevők a nagyközönség számára.

Újra hasznos

Hulladék, nem szemét
Projektvezetők: Makra Laura, Gerhard Kata

A projekt egy olyan gyakorlatorientált foglalkozássorozaton alapul, melynek központi témája a fogyasztói társadalom és művészet kapcsolata. Az alkalmak során vizuális problémák felvetésével és azok boncolgatásával reflektálunk mindennapi működéseinkre, ezáltal a felelős életvitel egy teljesen új szemüvegen keresztül kerül a látókörünkbe.

A résztvevők hulladékból készült alkotásaik elkészítése során olyan közösségi élmény részei, mely értékteremtő, környezetérzékeny és tudatos magatartásra sarkall.
Az alkalmak fókusza az esztétikum, a forma, funkció, környezet és ember kapcsolatán alapul.

Az egyéni és csoportmunkák során elkészült alkotásokat (szobor, installáció, fotó, videó, stb.) egy bemutatóval egybekötött kiállításon teszik elérhetővé a résztvevők nagyközönség számára.

belvarosi-tanoda-ujra-hasznos.webp
belvarosi-tanoda-zenecsoport.webp

Zenecsoport

Foglalkozásvezető: Szöllősi Bea

Célja: A zenei önkifejezés támogatása. Zenei élmények, tapasztalatok szerzése. A közös alkotás élményének megtapasztalása.

 

Módszere: Zenélés és zenehallgatás, improvizációs gyakorlatok

 

Fejlesztett területek: Művészi kifejezőkészség, zenei alkotások befogadása, értő megközelítése, esztétikai érzék, kreativitás. A zene elsősorban a hangulati életet befolyásolja, örömforrás és motiváló hatású lehet. Ugyanakkor fokozódhatnak a kognitív tevékenységek és a teljesítmény. Fejleszti az alkalmazkodás, a kivárás képességét, a kerettartást. Alakíthatja az ízlést, a szépérzéket, a művészetekre való fogékonyságot, érdeklődést. A nehezen vagy nem verbalizáló egyének is kommunikálni tudnak, meg tudnak mutatkozni. Közösségformáló és az egyénre nézve megtartó ereje van.

Munkaforma: egyéni, kiscsoportos, egész csoportosgyakorlatok

 

Produktum: feldolgozott zeneszám (nincs rögzített felvétel még), dallam-és dalszöveg szerkesztés alatt

 

Bemutató: Iskolai eseményen koncert

Csokigyár

Projektvezetők:
Makra Laura, Gerhard Kata, Tajta Gábor

Ennek az izgalmas projektnek a keretében 70%-os étcsokoládét készítettek diákjaink. A csokinál nem állt meg a projekt: minden egyes tábla kézzel készített, Tanodás designnal ellátott csomagolást is kapott. 

belvarosi-tanoda-csokigyar.webp
bottom of page