top of page
belvarosi-tanoda-gimnazium-header.png

Társadalomismeret kurzusaink

Társadalomismeret kurzusaink célja, hogy diákjaink megismerjék a mélyebb társadalmi problémákat és azok összefüggéseit, illetve hogy fejlesszék kritikai gondolkodásukat. A kurzusok során a diákok közösen dolgoznak azon, hogy kreatív és konstruktív módon tudjanak megoldási kísérleteket létrehozni egyes társadalmi problémákra. 

 

Az itt bemutatott pár kurzus nem fedi le az összes foglalkozásunkat, csupán kedvcsinálóként szolgálnak. Nézegesd meg őket!

Screenshot 2022-03-02 at 9.30.33.png

Filmes projektek

Projektvezetők: Papp Péter, Mucsa Angi, Gerhard Kata, Szöllősi Bea

Célok: A csoport sikeres együttműködésének kialakítása. Projektalapú munkafolyamatban való tapasztalatszerzés. Film létrehozása. Közös alkotás élményének megtapasztalása.

Módszer: A diákok a filmkészítés folyamatán keresztül ismerték meg a projektmódszert.

Fejlesztett képességek: Szociális kompetenciák, részvétel, alkalmazkodás, együttműködés, csapatmunka képessége, tervezési és szervezési készségek, problémamegoldó képesség. Művészi önkifejezés készsége. Önértékelés és társak értékelése, visszajelzések adása, elfogadása. Saját készségek felismerése és tudatosítása (pl. vezetői készség, kommunikációs készség).

 

Munkaforma: Csapatmunka

 

Produktum: A következő filmek:

​​

  1. Tanoda reklámfilm

  2. Leszünk még egyszer normális emberek

  3. A38 - Tanoda születésnapi film

  4. Holló 1

  5. Killusions

Szenzitivitás

Projektvezetők: Szöllősi Bea, Petrou Thessi, Molnár Gábor

Célok: A résztvevők szociális érzékenységének felkeltése a hátrányos helyzetű emberek és társadalmi problémák iránt, a segítő hozzáállás inspirálása és megerősítése, a multikulturális világ és értékeinek megismerése.

 

Módszere: Saját élményű tapasztalás és tanulás: tranzitzóna látogatása, beszélgetés az érintettekkel és önkéntesekkel, az ARC fotókiállítás látogatása, kérdőíves kutatás, interjúkészítés

 

Fejlesztett képességek: Szociális kompetencia, kritikus gondolkodás, saját vélemény megfogalmazása, felelősségvállalás, szolidaritás, tolerancia, együttműködés, részvétel, információ keresése, rendszerezése és felhasználása, kutatási módszerek megismerése

 

Produktum: Poszter, kérdőív, kutatási eredmények, prezentációk, Lipót-napi büfé, „multikulti” ételkóstolás

 

Bemutató: Iskolai eseményen

szenzitivitás-belvarosi-tanoda.webp
bottom of page