top of page
belvarosi-tanoda-gimnazium-header.png

Önsimereti kurzusaink

Önismereti kurzusaink célja, hogy a gimnáziumban tanuló diákok közelebb kerüljenek saját belső erőforrásaikhoz, jobban tudják megfogalmazni érzéseiket, az élettel kapcsolatos kérdéseiket, és hogy nyitottan tudjanak beszélni kortársaikkal és a felnőttekkel is akár tabunak számító témákról is. 

 

Az itt bemutatott pár kurzus nem fedi le az összes foglalkozásunkat, csupán kedvcsinálóként szolgálnak. Nézegesd meg őket!

babszinhaz-belvarosi-tanoda.webp

Bábszínház

Projektvezetők: Mucsa Angéla, Makra Laura, Gerhard Kata, Szántó Lívia

A projekt célja a kreativitás fejlesztésén keresztül az önkifejezés lehetőségének biztosítása. A csoportos foglalkozás fejleszti az együttműködést, az empátiás készségeket, a verbális és nonverbális készségeket, tanít az alázatos, kitartó munkára, növeli az önbizalmat, oldja a szorongást, segíti a beilleszkedést.

 

Lehetőséget nyújt a gondolatok megfogalmazására és kifejezésére azoknak is, akik verbálisan nehezebben nyilvánulnak meg és bár vágynak a közönség előtti megnyilvánulásra, a figyelemre, de nincs bátorságuk előadásban részt venni, mivel itt lehetőségük nyílik a báb mögé bújásra.

 

Továbbá a bábszínház előnye a színházzal szemben, hogy egyszerre ötvözi magába a művészetterápiák nyújtotta lehetőségek több eszközét is, hiszen a bábot el kell tervezni, el kell készíteni, hozzá szöveget kell írni vagy találni, azt dramatizálni kell, majd előadni. Ugyanakkor olyan összetett a munka egy bábelőadás alkalmával, hogy nem enged másra figyelni, ezért nem marad az előadóknak idejük a szorongásra előadás közben. Nem véletlen, hogy gyakran használjuk a bábszínházat például dadogással küzdő fiatalok, gyerekek esetén, akik elfelejtenek dadogni előadás közben.

Az előadást a Gólya Közösségi Központban mutattuk be az érettségizők bankettjén.

Dráma

Projektvezetők: Mucsa Angéla

Ismerkedünk, csoportot alakítunk, önismeretre és társismeretre, önbizalomra és bizalomra teszünk szert. Az így kialakult csoport belső szabályait szerződésben rögzítjük, meghatározzuk magunkat, nevet adunk csoportunknak és FB-csoportot alakítunk magunknak.
 
Témákat gyűjtünk, vitatkozunk, játszunk, beszélgetünk, szöveget alkotunk, díszletet és jelmezt készítünk, előadást rendezünk és játszunk, majd bemutatjuk magunkat azoknak, akik kíváncsiak ránk.

Bemutatóig, szorosra zárt, titkos, baráti csoport vagyunk és játszunk, játszunk, játszunk, de néha sírunk és nevetünk is közben. Megtanulunk konfrontálódni, konfliktust megoldani, önérvényesíteni és megismerkedünk az asszertivitás fogalmával. Barátokra teszünk szert, miközben megbarátkozunk saját magunkkal is.

A dráma egy biztonságos kis sziget a nagy Tanoda szigeten belül, ahol jól és biztonságban érezzük magunkat. Közös programokat is szervezünk, például eljárunk együtt színházba.

drama-belvarosi-tanoda.webp
palyaorientacio-belvarosi-tanoda.webp

Pályaorientáció

Foglalkozásvezetők: Szöllősi Bea, Gerhard Kata

Célja: A képzések és a munka világában való eligazodást segítő ismeretszerzés, tájékozódás és praktikus készségek fejlesztése.

 

Módszere: Önismereti feladatok, szituációs gyakorlatok, egyéni portfólió készítése

Fejlesztett képességek: Szociális kompetencia, önértékelés képessége, erősségek, fejlesztendő területek felismerése, tudatosítása, tervezési és szervezési készségek, önálló munka és csapatmunka, kommunikációs készségek, asszertivitás, problémamegoldó képesség.

Munkaforma: egyéni, kiscsoportos, egész csoportos gyakorlatok

 

Produktum: Állásinterjú szituációs gyakorlat videófelvétele, diákok portfóliója

Digitális történetmesélés

Projektvezetők: Tildyné Ruh Borbála, Szöllősi Bea

Célok: A diákok kreativitásának kifejezésre juttatása. Önbizalmuk erősítése.
Reális énkép kialakítása, önkifejezés, kommunikációs készség, együttműködés fejlesztése.

A munka megtervezésének és ütemezésének megtanulása, az alkotás megtapasztalása, egyes tudásterületek elmélyítése. A fenti célok a saját film elkészítése során valósulnak meg.

Fejlesztett képességek: kreativitás, szóbeli kifejezőkészség, szövegalkotás, ábrázolás, rajz, képzelet, ritmusérzék, hangképzés, előadói képesség, emlékezet

Megjelenő produktum: film

Beszámoló formája: bemutató

Screenshot 2022-03-02 at 9.52.24.png
bottom of page