top of page
belvarosi-tanoda-gimnazium-header.png

Természetismeret kurzusaink

Természetismeret kurzusaink során a diákok közösen dolgoznak olyan, a mindennapjainkat érintő problémákon, melyekre akár majd felnőtt életük során is oda kell figyelniük, megoldást kell találniuk - például ilyen az újrahasznosítás, a természeti kincsek ismerete és tisztelete, a mozgás és az egészséges életmód beépítése a napi rutinba. 

 

Az itt bemutatott pár kurzus nem fedi le az összes foglalkozásunkat, csupán kedvcsinálóként szolgálnak. Nézegesd meg őket!

Screenshot 2022-03-02 at 9.17.31.png

Mozgás

Projektvezetők: Tildyné Ruh Borbála, Szöllősi Bea

Célok: A diákok természettudományos ismereteinek fejlesztés, elmélyítése. Egyes tudományterületek behatóbb tanulmányozása - a mozgás biológiai, fizikai, kémiai szempontú vizsgálata, kapcsolatteremtés a különböző tudományterületek között, a szintetizáló képesség kialakítása. Az információgyűjtés új formáinak megismerése, az információk rendszerezési módszereinek megtanulása, összefüggések felismerése, lényegkiemelés. Önálló kutatás megtervezése és lebonyolítása. A munkafolyamatok strukturálása, az eredmények összerendezése, értékelése.

A reális önértékelés támogatása, saját képességeik és határaik felismerése.

Hatékony munkaszervezés gyakorlása, együttműködés kis és nagy csoportban. Kommunikációs készség és toleranciafejlesztése, mások értékeinek fel – és elismerése, önbizalom erősítése.

Fejlesztett képességek: kreativitás, szóbeli kifejezőkészség, szövegalkotás, ábrázolás, rajz, képzelet, ritmusérzék, hangképzés, előadói képesség, emlékezet, saját vélemény megfogalmazása, együttműködés, egymásra figyelés, türelem, tolerancia stb.

Megjelenő produktum: fogalmazás, fotó, rajz, ppt, vázlat, film, csoportszabályok, értékelési szempontok, fb-csoport, blog, fotóblog, honlap, kérdőív, kutatási eredmények, előadás

Beszámoló formája: bemutató, kiállítás, előadás

Nomád

Projektvezetők: Tildyné Ruh Borbála, Papp Péter

Tavasszal, nyáron és ősszel tanárok és diákok kis csapata néhány napra elvonul a pusztába és
az együtt töltött időt közösen végzett munkával tanulásra, önismeret fejlesztésre és

csapatépítésre használja nélkülözve a „civilizáció áldásait”

Ebben az évben szeretnénk vizet fakasztani egy régi, jelenleg nem működő kútból. A nyári
táborban ennek előmunkálatait végeztük el, többek közt egy félig leomlott pincét próbáltunk

újrahasznosítani.

IMG_20211002_144229.jpg

Komplex természettudomány

Projektvezető: Tildyné Ruh Borbála

Célok: A diákok természettudományos ismereteinek fejlesztés, elmélyítése. Egyes tudományterületek – ökológia, állat és növényrendszertan, evolúció, éghajlattan, talajtan stb.behatóbb tanulmányozása természetes és épített környezetünk jellegzetességeinek megfigyelése, természeti jelenségek értelmezése, modellezése. A megfigyelt jelenségek okainak magyarázata, egyszerű mérések elvégzése terepen, a kapott eredmények rögzítése, feldolgozása, következtetések levonása. Elméleti ökológiai ismereteik gyakorlati alkalmazása, a felmerülő ellentmondások értelmezése, magyarázata.

Kapcsolatteremtés a különböző tudományterületek között, a szintetizáló képesség kialakítása.

Az információgyűjtés új formáinak megismerése, az információk rendszerezési módszereinek megtanulása, összefüggések felismerése, lényegkiemelés. Önálló kutatás megtervezése és lebonyolítása. A munkafolyamatok strukturálása, az eredmények összerendezése, értékelése.

A reális önértékelés támogatása, saját képességeik és határaik felismerése.

Hatékony munkaszervezés gyakorlása, együttműködés kis és nagy csoportban. Kommunikációs készség és toleranciafejlesztése, mások értékeinek fel – és elismerése, önbizalom erősítése.

Fejlesztett képességek: kreativitás, szóbeli kifejezőkészség, szövegalkotás, ábrázolás, rajz, tájékozódás térkép segítségével, GPS helymeghatározás, előadói képesség, emlékezet, saját vélemény megfogalmazása, egyszerű számítások elvégzése, együttműködés, egymásra figyelés, türelem, tolerancia stb.

Megjelenő produktum: fogalmazás, fotó, rajz, ppt, vázlat, film, csoportszabályok, értékelési szempontok, fb-csoport, kutatási eredmények, előadás

Beszámoló formája: bemutató, előadás

Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium
Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium

A bennünk lakó állat

Projektvezetők: Tildyné Ruh Borbála, Szöllősi Bea

Célok: A diákok természettudományos ismereteinek fejlesztés, elmélyítése. Egyes tudományterületek behatóbb tanulmányozása.

Az emberi viselkedés evolúciós gyökereinek vizsgálata, az állatok ösztönös és tanult viselkedéselemeinek kísérleti modellezése, egyes feltétlen reflexek vizsgálata, bemutatása, értelmezése. Rövid oktatófilm elkészítése. A tájékozódás képességének öröklött és tanult elemeinek vizsgálata.

Kapcsolatteremtés a különböző tudományterületek között, a szintetizáló képesség kialakítása. Az információgyűjtés új formáinak megismerése, az információk rendszerezési módszereinek megtanulása, összefüggések felismerése, lényegkiemelés. Önálló kutatás megtervezése és lebonyolítása. A munkafolyamatok strukturálása, az eredmények összerendezése, értékelése.

A reális önértékelés támogatása, saját képességeik és határaik felismerése.

Hatékony munkaszervezés gyakorlása, együttműködés kis és nagy csoportban. Kommunikációs készség és toleranciafejlesztése, mások értékeinek fel – és elismerése, önbizalom erősítése.

Fejlesztett képességek: kreativitás, szóbeli kifejezőkészség, szövegalkotás, ábrázolás, rajz, előadói képesség, emlékezet, saját vélemény megfogalmazása, gyűjtött információk feldolgozása, feladatok és a végrehajtásukra szánt idő strukturálása önálló előadás, bemutató elkészítése együttműködés, egymásra figyelés, türelem, tolerancia

Megjelenő produktum: fogalmazás, fotó, rajz, ppt, vázlat, film, csoportszabályok, értékelési szempontok, fb-csoport, kutatási eredmények, előadás stb.

 

Beszámoló formája: bemutató, előadás

Dobozkert

Foglalkozásvezető: Tildyné Ruh Borbála

Célok: környezettudatos gondolkodás fejlesztése, problémák felismerése, a kisebb és nagyobb közösségért érzett felelősség megtapasztalása.

Fejlesztett képességek: szóbeli kifejezőkészség, saját vélemény megfogalmazása, együttműködés, egymásra figyelés, türelem, tolerancia, a szükséges információk megszerzése különböző forrásokból

Módszer:

Megjelenő produktum: fotó, rajz, fb-csoport, blog, fotóblog, dobozkert, termények

Beszámoló formája: bemutató, kiállítás, előadás

Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium
bottom of page